Xbox 360

Xbox 360 Original nema struje

Xbox 360 Original nema struje

Promene u napajanju ili uopšte neka fabrička greška mogu biti uzrok ovog problema. Takođe, nekad je potrebno zameniti i kondenzatore na matičnoj ploči...

Xbox 360 Dijagnostika

Xbox 360 Dijagnostika

Kako bismo utvrdili gde je kvar, Vaš Xbox 360 ćemo detaljno ispitati i staviti na različite testove opterećenja. Ubrzo nakon toga neko iz našeg servisa će vas kontaktirati i objasniti vam šta smo pronašli i koliko novca bi trebalo da izdvojite za popravku.

Xbox 360 popravka pogonskog mehanizma

Xbox 360 popravka pogonskog mehanizma

Glavni razlog za pojavu kvarova na mehanizmu Xbox 360 konzole su nehotične greške. Ne mali broj puta čuli smo da su najčešće deca i kućni ljubimci ti koji u prolazu zakače ili obore konzolu, prouzrokujući tako trajna oštećenja.

Xbox 360 popravka lasera

Xbox 360 popravka lasera

Redovnom upotrebom laser dioda u svim konzolama, ne samo kod Xbox 360 , prirodno se troši , sve dok ne stigne do tačke kada više uopšte ne učitava diskove. Snaga i fokus lasera smanjuju se tokom vremena

Xbox 360 RROD ili GPU popravka

Xbox 360 RROD ili GPU popravka

Postoji mnogo faktora koji mogu biti razlog za pojavu ovog kvara. Prvi je upotreba legura koje ne sadrže olovo prilikom lemljenja. Na internetu postoji puno snimaka koji pokazuju koliko ovakve legure nisu izdržljive...

Xbox 360 zamena HDMI/USV/AV ulaza

Xbox 360 zamena HDMI/USV/AV ulaza

Najčešći uzroci kvara su ispuštanje konzole, njen pad ili udarac. Do oštećenja dolazi usled nasilnog istrgnuća kabla iz ulaza uređaja, čime se priključak fizički ošteti...