Nintendo 2DS

2DS Zamena ekrana

2DS Zamena ekrana

Slučajne greške, poput ispuštanja teških predmeta na sam ekran često dovode do pojave pukotina i ulegnuća konzole