Nintendo Wii U

Nintendo Wii U Dijagnostika

Nintendo Wii U Dijagnostika

Kako bismo utvrdili gde je kvar, Vaš Nintendo Wii U ćemo detaljno ispitati i staviti na različite testove opterećenja. Ubrzo nakon toga neko iz našeg servisa će vas kontaktirati i objasniti vam...

Nintendo Wii U popravka LCD ekrana

Nintendo Wii U popravka LCD ekrana

Napukao ili u potpunosti polomljen LCD displej

Nintendo Wii U popravka lasera

Nintendo Wii U popravka lasera

Redovnom upotrebom laser dioda u svim konzolama, ne samo kod Xbox One, prirodno se troši , sve dok ne stigne do tačke kada više uopšte ne učitava diskove.

Nintendo Wii U popravka pogonskog mehanizma

Nintendo Wii U popravka pogonskog mehanizma

Ne mali broj puta pronašli smo unutra predmete poput hrane, lego kockica, metalnih kovanica, olovaka...

Nintendo Wii U zamena punjača

Nintendo Wii U zamena punjača

Najčešći uzrok kvara punjača Nintendo Wii U konzole su nehotične greške, odnosno oštećenja koja nastaju sasvim slučajno. Do oštećenja dolazi usled nasilnog istrgnuća kabla iz ulaza uređaja, čime se priključak fizički oštećuje...

Nintendo Wii U popravka dugmića i analogne palice

Nintendo Wii U popravka dugmića i analogne palice

Najčešći razlog, zbog kojeg dolazi do kvarenja dugmića i analogne palice je habanje, odnosno istrošenost uređaja usled konstantne upotrebe. Dugmići često znaju da propadnu, ili se zalepe i onda da ne reaguju na komandu....