PlayStation 3

PS3 Playstation 3 Dijagnostika

PS3 Playstation 3 Dijagnostika

Kako bismo utvrdili gde je kvar, Vaš PS3 ćemo detaljno ispitati i staviti na različite testove opterećenja. Ubrzo nakon toga neko iz našeg servisa će vas kontaktirati i objasniti vam šta smo pronašli i koliko novca bi trebalo da izdvojite za popravku.

PS3 PlayStation 3 popravka firmvera

PS3 PlayStation 3 popravka firmvera

Sama tehnologije izrade hard diskova (HDD) i softvera, je takva da se nažalost, često dešavaju kvarovi na njima. Loša ili pogrešna ažuriranja mogu biti ponekad uzrok problema, kao i presnimavanje igri

PS3 PlayStation 3 Popravka Lasera

PS3 PlayStation 3 Popravka Lasera

Redovnom upotrebom laser dioda u svim konzolama, ne samo kod PS3 , prirodno se troši , sve dok ne stigne do tačke kada više uopšte ne učitava diskove.

PS3 PlayStation 3 - YLOD /GPU popravka

PS3 PlayStation 3 - YLOD /GPU popravka

PS3 na startu radi sasvim normalno, da bi onda kuleri počeli da zuje prilično glasno.PS3 Slim konzola prikazuje poruku o pregrevanju.

PS3 PlayStation 3 zamena HDMI priključka

PS3 PlayStation 3 zamena HDMI priključka

Najčešći uzrok kvara je ispuštanje konzole, njen pad i udarac, dok je HDMI priključen. Do oštećenja dolazi usled naslinog istrgnuća kabla iz ulaza uređaja, čime se priključak fizički ošteti.

PS3 PlayStation 3 Popravka napajanja

PS3 PlayStation 3 Popravka napajanja

Unutrašnja jedinica za napajanje konzole sastavljena je od velikog broja različitih komponenti koje vremenom mogu oslabiti ili u potpunosti prestati sa radom, i tako dovesti do njenog gašenje za vreme redovnog korišćenja

PS3 PlayStation 3 popravka pogonskog mehanizma

PS3 PlayStation 3 popravka pogonskog mehanizma

Glavni razlog za pojavu kvarova na mehnizmu PlayStation 3 su nehotične greške. Ako disk koji ubacujemo nije postavljen kako treba, skroz ravno, može se desiti da izmesti unutrašnje valjke, koji izbacuju i uvlače disk.

PS3 hard disk nadogradnja (500GB, 1TB , 2TB)

PS3 hard disk nadogradnja (500GB, 1TB , 2TB)

Sama tehnologije izrade hard diskova (HDD) i softvera, je takva da se nažalost, često dešavaju kvarovi na njima. Loša ili pogrešna ažuriranja mogu biti ponekad uzrok problema, kao i presnimavanje igrica.