PlayStation 4

PS4 PlayStation 4 Dijagnostika

PS4 PlayStation 4 Dijagnostika

Kako bismo utvrdili gde je kvar, Vaš PS4 ćemo detaljno ispitati i staviti na različite testove opterećenja. Ubrzo nakon toga neko iz našeg servisa će vas kontaktirati i objasniti vam šta smo pronašli i koliko novca bi trebalo da izdvojite za popravku.

PS4 PlayStation 4 Popravka Lasera

PS4 PlayStation 4 Popravka Lasera

Redovnom upotrebom laser dioda u svim konzolama, ne samo kod PS4, prirodno se troši , sve dok ne stigne do tačke kada više uopšte ne učitava diskove.

PS4 PlayStation 4 popravka pogonskog mehanizma

PS4 PlayStation 4 popravka pogonskog mehanizma

Glavni razlog za pojavu kvarova na mehnizmu PlayStation 4 su nehotične greške. Ako disk koji ubacujemo nije postavljen kako treba, skroz ravno, može se desiti da izmesti unutrašnje valjke, koji izbacuju i uvlače disk.

PS4 PlayStation 4 Popravka Firmvera

PS4 PlayStation 4 Popravka Firmvera

Sama tehnologije izrade hard diskova (HDD) i softvera, je takva da se nažalost, često dešavaju kvarovi na njima. Loša ili pogrešna ažuriranja mogu biti ponekad uzrok problema, kao i presnimavanje igrica.

PS4 PlayStation 4 zamena HDMI priključka

PS4 PlayStation 4 zamena HDMI priključka

Najčešći uzrok kvara je ispuštanje konzole, njen pad i udarac, dok je HDMI priključen. Do oštećenja dolazi usled naslinog istrgnuća kabla iz ulaza uređaja, čime se priključak fizički ošteti.

PS4 PlayStation 4 Nema struje

PS4 PlayStation 4 Nema struje

Unutrašnja jedinica za napajanje konzole sastavljena je od velikog broja različitih komponenti koje vremenom mogu oslabiti ili u potpunosti prestati sa radom, i tako dovesti do njenog gašenje za vreme redovnog korišćenja

PS4 PlayStation 4 BLOD ili APU greška

PS4 PlayStation 4 BLOD ili APU greška

Loša ventilacija može biti još jedan od razloga za pojavu kvara. Držanje konzole blizu televizora, radijatora ili nekog drugog izvora toplote može ograničiti protok vazduha i da dovede do njenog pregrevanja

PS4 PlayStation hard disk nadogradnja (500GB, 1TB , 2TB)

PS4 PlayStation hard disk nadogradnja (500GB, 1TB , 2TB)

Sama tehnologije izrade hard diskova (HDD) i softvera, je takva da se nažalost, često dešavaju kvarovi na njima. Loša ili pogrešna ažuriranja mogu biti ponekad uzrok problema, kao i presnimavanje igrica.

PS4 PlayStation 4 Wi-Fi Popravka Antene

PS4 PlayStation 4 Wi-Fi Popravka Antene

Svaki pritisak ili slučajni udarac o kućište konzole može oštetiti antenu . Ponekad, ali zaista retko, problem može biti električne prirode.