Xbox One

akcija
Xbox One Dijagnostika

Xbox One Dijagnostika

Kako bismo utvrdili gde je kvar, Vaš Xbox One ćemo detaljno ispitati i staviti na različite testove opterećenja. Ubrzo nakon toga neko iz našeg servisa će vas kontaktirati i objasniti vam šta smo pronašli i koliko novca bi trebalo da izdvojite za popravku.

Xbox One popravka pogonskog mehanizma

Xbox One popravka pogonskog mehanizma

Glavni razlog za pojavu kvarova na mehnizmu Xbox One su nehotične greške. Ne mali broj puta pronašli smo unutra predmete poput hrane, lego kockica, metalnih kovanica, olovaka...

Xbox One Popravka Lasera

Xbox One Popravka Lasera

Redovnom upotrebom laser dioda u svim konzolama, ne samo kod Xbox One, prirodno se troši , sve dok ne stigne do tačke kada više uopšte ne učitava diskove.

Xbox One zeleni ekran , crni ekran , Error Codes ili softverske greške

Xbox One zeleni ekran , crni ekran , Error Codes ili softverske greške

Sama tehnologija izrade hard diskova (HDD) i softvera, je takva da se nažalost, često dešavaju kvarovi na njima. Loša ili pogrešna ažuriranja mogu biti ponekad uzrok problema, kao i presnimavanje igrica.

Xbox One GPU i CPU popravke

Xbox One GPU i CPU popravke

Postoji mnogo faktora koji mogu biti razlog za pojavu ovog kvara. Prvi je upotreba legura koje ne sadrže olovo prilikom lemljenja.

Zamena Xbox One Hard diska

Zamena Xbox One Hard diska

Sama tehnologije izrade hard diskova (HDD) i softvera, je takva da se nažalost, često dešavaju kvarovi na njima. Loša ili pogrešna ažuriranja mogu biti ponekad uzrok problema, kao i presnimavanje igrica.

Xbox One zamena HDMI priključka

Xbox One zamena HDMI priključka

Najčešći uzrok kvara je ispuštanje konzole, njen pad i udarac, dok je HDMI priključen. Do oštećenja dolazi usled naslinog istrgnuća kabla iz ulaza uređaja...

Xbox One WiFi i Bluetooth popravka

Xbox One WiFi i Bluetooth popravka

Xbox One konzole imaju Wi-fi i Bluetooth module smeštene unutar prednje strane kućišta...