Nintendo 3DS XL

3DS XL popravka gornjeg i donjeg LCD ekrana

3DS XL popravka gornjeg i donjeg LCD ekrana

Slučajne greške, poput ispuštanja konzole ili teških predmeta na sam ekran često dovode do pojave pukotina i ulegnuća konzole....

3DS XL Dijagnostika

3DS XL Dijagnostika

Kako bismo utvrdili gde je kvar, Vaš 3DS XL ćemo detaljno ispitati i staviti na različite testove opterećenja...

3DS XL konzola pucketa i neće da se uključi

3DS XL konzola pucketa i neće da se uključi

Kablovi za sve komponente u gornjoj polovini konzole prolaze kroz šarke, a često otvaranje i zatvaranje konzole može dovesti do njihovog oštećenja...

3DS XL zamena punjača

3DS XL zamena punjača

Do oštećenja dolazi usled nasilnog istrgnuća kabla iz ulaza uređaja, čime se priključak fizički oštećuje....

3DS XL zamena touch screen ekrana

3DS XL zamena touch screen ekrana

Najčešći razlog za kvar touch screen-a su nehotične greške, poput ispuštanja konzole ili pada nekog teškog predmeta na sam ekran, što dovodi do njegovog pucanja....

3DS XL popravka dugmića

3DS XL popravka dugmića

Najčešći razlog, zbog kojeg dolazi do kvarenja dugmića i džojstika je prirodno habanje, odnosno istrošenost uređaja usled konstantne upotrebe...

3DS XL popravka čitača kartica

3DS XL popravka čitača kartica

Najčešći razlog su oštećenja koja nastaju slučajno. Ubacivanje igrica na pogrešnu stranu može saviti unutrašnje iglice čitača i tako ga oštetiti...

3DS XL popravka napuklih šarki i zamena maske

3DS XL popravka napuklih šarki i zamena maske

Najčešći razlog, zbog kojih dolazi do ovih oštećenja je prirodno habanje, odnosno istrošenost uređaja usled upotrebe tokom vremena....